01 Ocak 2013 28515 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/4116 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar- 2012/4116 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar

- 2012/4133 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2012/4133 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

TEBLİĞLER

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/29, K: 2012/49 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/29, K: 2012/49 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/90, K: 2012/71 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/90, K: 2012/71 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/30, K: 2012/96 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/30, K: 2012/96 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/113, K: 2012/108 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/113, K: 2012/108 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/28, K: 2012/134 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/28, K: 2012/134 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri