27 Aralık 2012 28510 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği- Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

- Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik- Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Siirt Üniversitesi Siirt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

- Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/80)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/80)

KURUL KARARI

- Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 7137 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri