22 Aralık 2012 28505 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3951 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3951 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3956 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğine İlişkin Uygulama Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3956 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğine İlişkin Uygulama Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/4003 Türk-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/4003 Türk-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/4016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında - 2012/4016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında "Bakü-Tiflis-Kars" Yeni Demiryolu Hattının "Kars-Akhalkalaki" Kısmı Üzerinde Gürcistan'da Yapılması Planlanan Demiryolu Tüneli İnşaatının Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3997 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2012/4018 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik- 2012/4018 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur'an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 5108 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 5108 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri