20 Aralık 2012 28503 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/4000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1'in Onaylanması Hakkında Karar- 2012/4000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1'in Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3948 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3979 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3980 Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3998 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2012/4008 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/4009 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2012/4014 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/4014 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/4015 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Yürütülen Yeşil Alan ve Yol Çalışmaları Kapsamında Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/4017 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Uygulanmasından Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/4026 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/4026 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M) - Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği- Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M) - Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gediz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 4)- Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 4)

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/184 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/185 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/186 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/187 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/188 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/189 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/190 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/191 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 2012/192 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri