13 Aralık 2012 28496 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu- 6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3947 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3947 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

- Hükümlü Yaşar ALTINSOY'un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/84)

- DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt BİLİCİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/83)

YÖNETMELİKLER

- Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Şah Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2012/19)- Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2012/19)

- Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 1: Anma Boyutları ve Toleranslar ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-1) (No: MSG-MS-2012/37)- Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 1: Anma Boyutları ve Toleranslar ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-1) (No: MSG-MS-2012/37)

- Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 2: Terimler ve Tarifler ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-2) (No: MSG-MS-2012/38)- Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 2: Terimler ve Tarifler ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-2) (No: MSG-MS-2012/38)

- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 62)- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 62)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri