04 Aralık 2012 28487 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1028 Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3903 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2012/3903 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Ekonomi ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/74)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/74)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/75)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/75)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/76)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/76)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/173 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/174 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/175 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/11/2012 Tarihli ve 2012/179 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı'nın 11 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri