29 Kasım 2012 28482 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3884 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uluslararası Antalya Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri