28 Kasım 2012 28481 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/3913 Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 26'ncı Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3913 Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 26'ncı Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3910 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2012/3942 Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/67)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/67)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/68)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/68)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/69)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/69)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/70)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/70)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/71)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/71)

- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/76)- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/76)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri