Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2012/76

Sayı/Sıra No:

Tarih: 28.11.2012

Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28481

MADDE 1 - 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"3) Çok yıllık yem bitkileri için bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan ekilişe ilişkin başvurular 2012 desteklemelerinden yararlandırılır."

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 2 - Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.