25 Kasım 2012 28478 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3935 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü'nün onaylanması Hakkında Karar- 2012/3935 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü'nün onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3801 Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2012/3851 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2012/3902 Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2012/3938 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3938 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME

- 15/10/2012 tarihli ve 28442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili- 15/10/2012 tarihli ve 28442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri