23 Kasım 2012 28476 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

- Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/164 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/165 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/166 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/167 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/168 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/169 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri