19 Kasım 2012 28472 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ekonomi Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Dicle Üniversitesi Alevilik ve Ehl-i Beyt Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri