07 Kasım 2012 28460 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu- 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3849 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3849 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3872 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3872 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3857 Bazı Yerleşim Alanlarının Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ve Bazı Alanların Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2012/3780 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri