06 Kasım 2012 28459 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Hafif Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 13337) (No: MSG-MS-2012/31)- Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Hafif Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 13337) (No: MSG-MS-2012/31)

- Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 8752) (No: MSG-MS-2012/32)- Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 8752) (No: MSG-MS-2012/32)

- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri