03 Kasım 2012 28456 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3675 Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3812 Niğde Gebere II. Merhale Projesi Kapsamındaki Yeşilburç Barajı ve Derivasyon Tesislerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3856 Ankara İli, Beypazarı ve Güdül İlçelerinde Tesis Edilecek Dereli Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3870 Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesinde Tesis Edilecek Sümer Hidroelektrik Santraline Ait Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3871 Aydın İli, Germencik İlçesinde Tesis Edilecek Gümüşköy Jeotermal Elektrik Santraline Ait Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3878 Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2012/3878 Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3879 Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesinde Tesis Edilecek Gökgedik Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3881 Kırşehir İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Kırşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2012/3858 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

GÖREVLENDİRME KARARI

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya ÖRS'ün Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Ankara Üniversitesi Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri