02 Kasım 2012 28455 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3782 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite'nin Anlaşma'ya Ek 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3782 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite'nin Anlaşma'ya Ek 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3819 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2012-2013-2014 Yılları İçin Kültür Alanında Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3819 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2012-2013-2014 Yılları İçin Kültür Alanında Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3828 Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VIII. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3828 Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VIII. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3781 3083 Sayılı Kanunla Uygulama Alanı İlan Edilen; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Çamlıdere Bucağı, Mutluca Köyü, Uzunköy Bağlısının Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Köy Olması ile Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Merkez Bucağına Bağlı Dağgören Köyünün Birecik İlçesi, Merkez Bucağına Bağlanmasına Dair Karar

- 2012/3815 Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3816 Melikşah Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3817 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsünün Adının Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3818 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsünün Adının Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri