31 Ekim 2012 28453 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği

- Limanlar Yönetmeliği- Limanlar Yönetmeliği

- İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-10)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-10)

- Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ- Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri