30 Ekim 2012 28452 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/3825 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3825 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3758 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2012/3797 Altın Koza Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin Adının İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat ve Tasarım Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3798 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2012/3809 Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3809 Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlan

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri