24 Ekim 2012 28451 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3838 Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2012/3838 Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3846 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar- 2012/3846 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Gençlik ve Spor ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik- Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün EN 3-7'ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-10) (No: MSG-MS-2012/28)- Seyyar Yangın Söndürücüler-Bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün EN 3-7'ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-10) (No: MSG-MS-2012/28)

- Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı ile İlgili Tebliğ (TS EN 60708) (No: MSG-MS-2012/29)- Alçak Frekans Kabloları-Poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı ile İlgili Tebliğ (TS EN 60708) (No: MSG-MS-2012/29)

- Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 10642) (No: MSG-MS-2012/30)- Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 10642) (No: MSG-MS-2012/30)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2000/44)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/70)- Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2000/44)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/70)

- 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/65)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/68)

- Veteriner Biyolojik Ürünlerin İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/37)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/69)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/156 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/157 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/158 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/159 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/10/2012 Tarihli ve 2012/160 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri