20 Ekim 2012 28447 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3844 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşması Hakkında Karar- 2012/3844 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3777 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3799 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermaye Hakkında Karar

- 2012/3800 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/3842 Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI - Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Naci AĞBAL'ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/70)

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere - Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere - Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere - Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere - Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği - Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/10/2012 Tarihli ve 2012/155 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri