18 Ekim 2012 28445 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3839 2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar- 2012/3839 2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

- 2012/3840 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar- 2012/3840 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/17)- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/17)

- Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar'a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (TS EN ISO 2503) (No: MSG-MS-2012/25)- Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar'a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (TS EN ISO 2503) (No: MSG-MS-2012/25)

- Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile İlgili Tebliğ (TS EN 615) (No: MSG-MS-2012/26)- Yangından Korunma-Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile İlgili Tebliğ (TS EN 615) (No: MSG-MS-2012/26)

- Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm: 3 PVC Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım Telleri ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-3) (No: MSG-MS-2012/27)- Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm: 3 PVC Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım Telleri ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-3) (No: MSG-MS-2012/27)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/20)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/21)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri