13 Ekim 2012 28440 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/3734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3802 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3802 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3803 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine Dair Karar- 2012/3803 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine Dair Karar

- 2012/3804 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3804 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/41, K: 2012/25 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/41, K: 2012/25 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/22, K: 2012/31 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/22, K: 2012/31 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/39, K: 2012/37 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/39, K: 2012/37 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/18, K: 2012/53 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/18, K: 2012/53 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/33, K: 2012/54 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/33, K: 2012/54 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/81, K: 2012/78 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/81, K: 2012/78 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/38, K: 2012/89 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/38, K: 2012/89 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/138, K: 2012/94 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/138, K: 2012/94 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/24, K: 2012/95 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/24, K: 2012/95 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/10, K: 2012/98 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/10, K: 2012/98 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/11, K: 2012/104 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/11, K: 2012/104 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/15, K: 2012/105 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/15, K: 2012/105 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri