12 Ekim 2012 28439 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3722 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması'nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I'e Tablo 1'in Eklenmesine Dair Ekli - 2012/3722 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması'nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I'e Tablo 1'in Eklenmesine Dair Ekli "1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3724 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3724 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3806 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Kuruluşu Olan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün Adının Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Anaplastoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri