07 Ekim 2012 28434 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3694 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Milli Savunma Bakanlığı Temsilciliğine, Ali Akif VURUCU'nun Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3699 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatında, İlçe Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3706 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3707 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Çarpık Yapılaşmanın Önlenmesi ve Şehir Trafiğinin Rahatlatılması Amacıyla Yürütülen Yeşil Alan ve Yol Çalışmaları Kapsamında Şahinbey Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3708 İstanbul İli, Fatih İlçesinde Yürütülen Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Fatih Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3709 Siirt İli, Pervari İlçesinde Tesis Edilecek Pervari Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3710 Manisa İli, Alaşehir İlçesinde Tesis Edilecek Türkerler Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim ve Yardımcı Tesislerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3711 Giresun İli, Yağlıdere İlçesinde Tesis Edilecek Koçlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3712 Trabzon İli, Çaykara İlçesinde Tesis Edilecek Çaykara Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3713 Siirt İli, Pervari ve Şirvan İlçelerinde Tesis Edilecek Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3714 Erzurum İli, İspir İlçesinde Tesis Edilecek Yazyurdu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3738 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

- 2012/3762 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3763 Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3772 Erzurum İli, Tortum İlçesinde Tesis Edilecek Esendurak Hidroelektrik Santrali ile Elif Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3775 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

- 2012/3776 Ordu İli, Ulubey İlçesinde Tesis Edilecek Ağkolu Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3789 Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkındaki 31/7/2012 Tarihli ve 2012/3570 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3791 İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalan Havaalanı ve Atışalan Tuna Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2012/3756 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

- Çevre ve Şehircilik, Dışişleri ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şaban-ı Veli Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri