06 Ekim 2012 28433 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1025 Suriye'deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar- 1025 Suriye'deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3693 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3693 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Kuruluş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Kuruluş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Açık Kalıpta Çelik Dövmeler - Genel Mühendislik Uygulamaları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10250-1 ve TS EN 10250-3) (No: MSG - MS - 2012/23)- Açık Kalıpta Çelik Dövmeler - Genel Mühendislik Uygulamaları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10250-1 ve TS EN 10250-3) (No: MSG - MS - 2012/23)

- Çelik Dövmeler - Kapalı Kalıpta - Genel Teknik Teslim Şartları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10254) (No: MSG - MS - 2012/24)- Çelik Dövmeler - Kapalı Kalıpta - Genel Teknik Teslim Şartları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10254) (No: MSG - MS - 2012/24)

- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/5)- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/5)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/10/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-24 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/85, K: 2012/13 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/85, K: 2012/13 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2012/44 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2012/44 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/34, K: 2012/48 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/34, K: 2012/48 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/111, K: 2012/56 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/111, K: 2012/56 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2012/75 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2012/75 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/70, K: 2012/77 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/70, K: 2012/77 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/121, K: 2012/80 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/121, K: 2012/80 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/27, K: 2012/101 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/27, K: 2012/101 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/7, K: 2012/102 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/7, K: 2012/102 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri