03 Ekim 2012 28430 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3652 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar- 2012/3652 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar

- 2012/3689 Zafer Havalimanının Enerji İhtiyacını Karşılayacak Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Krokide Gösterilen Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3690 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Taşra Teşkilatı Bünyesinde 505 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3691 İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesinde Yürütülen "Bekar Deresi Dere Islahı İnşaatı" Kapsamında Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- 2012/3688 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3688 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri