02 Ekim 2012 28429 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

- Hükümlü Seyfi BÜTÜN'ün Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/69)

ATAMA KARARLARI

- 2012/3736 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar

- Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

- Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/15)

- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/67)- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/67)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/9/2012 Tarihli ve 4963 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/9/2012 Tarihli ve 4963 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri