27 Eylül 2012 28424 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Kalkınma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Yeditepe Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Yöntemleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 589:2008+A1:2012 (EN)) (No: MSG - MS - 2012/34)- Otomotiv Yakıtları - LPG - Özellikler ve Deney Yöntemleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 589:2008+A1:2012 (EN)) (No: MSG - MS - 2012/34)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri