26 Eylül 2012 28423 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik- Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/40)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/40)

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/41)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/41)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/132 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/134 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/135 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/136 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/9/2012 Tarihli ve 2012/137 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri