25 Eylül 2012 28422 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/3633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 2012-2014 Yılları İkinci Uygulama Programının Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 2012-2014 Yılları İkinci Uygulama Programının Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 5/9/2012 Tarihli ve 456 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Medipol Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Şifa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri