20 Eylül 2012 28417 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38 (S.P.M.D), K: 2012/12 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38 (S.P.M.D), K: 2012/12 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/51 (S.P.M.D), K: 2012/13 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/51 (S.P.M.D), K: 2012/13 Sayılı Kararı

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2010/1, K: 2012/1)- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2010/1, K: 2012/1)

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri