16 Eylül 2012 28413 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3462 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Ufuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri