10 Eylül 2012 28407 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3580 Malatya İli, Doğanşehir İlçesinde Tesis Edilecek Sancar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali-Doğanşehir DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3581 Malatya İli, Doğanşehir İlçesinde Tesis Edilecek Sancar Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3587 2012 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

- 2012/3605 Sivas İli, Koyulhisar İlçesinde Tesis Edilecek Olan Ekinözü I-II Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3611 Arazi Toplulaştırılması Yapılmasına İlişkin Kararnamenin Eki Listede Yer Alan Konya İli, Meram İlçesi, Hatunsaray Beldesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2012/3615 Milli Eğitim Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3618 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

- 2012/3620 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3638 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı olarak Fakülteler Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3639 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Selçuklu Tıp Fakültesinin Adının Tıp Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3640 Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Ziraat Fakültesinin Adının Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3641 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Su Ürünleri Fakültesinin Adının Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3643 Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İnebolu Su Ürünleri Fakültesinin Adının Su Ürünleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3644 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Yetkili Makamları Arasında Karapara Aklama veya Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2012/3644 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Yetkili Makamları Arasında Karapara Aklama veya Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2012/3648 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir İllerinde Birer Adet Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3665 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3671 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3672 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Malezya Merkez Bankası Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2012/3672 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Malezya Merkez Bankası Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2012/3673 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2012/3673 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2012/3674 Batman İli, Beşiri İlçesi, Merkez Bucağı, Örmegöze Köyü, Karatepe Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak, Aynı Adla Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

-Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

-Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

-Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri