09 Eylül 2012 28406 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/3628 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3628 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3399 Giresun İli, Çamoluk İlçesinde Tesis Edilecek Koçak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali ile Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3517 İzmir İli, Karabağlar İlçesinde Bulunan Bazı Alanların "Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3544 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

- 2012/3547 Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3551 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Tayland Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde Türkiye'de Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Her Girişlerinde 30 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması ve 24/5/2012 Tarihli ve 2012/3255 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

- 2012/3577 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2012/3596 Edirne İli, Lalapaşa İlçesinde Tesis Edilecek Lalapaşa DM-Dombay KÖK Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3597 Mehmetli Barajı Yükseltilmesi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3598 Tekirdağ İçmesuyu Projesi Kapsamındaki Naipköy Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3600 Kemalpaşa Lojistik Köyünün Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3601 Şırnak ve Bingöl Havaalanlarının Hizmete Açılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3602 Irmak-Karabük-Zonguldak Sinyalizasyon, Elektrifikasyon, Telekom Tesisi Yapımı ve Altyapı İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3603 Ankara-Sivas-Kars Demiryolu Hattının, Erzincan İlinde İnşa Edilen Bağıştaş1 Barajının Yapımı Nedeniyle Baraj Gölü Altında Kalacak Olan Kısımlarının Deplase Edilmesi Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3604 "Amik-Afrin (ReyhanlıBarajı ve Sulaması)"Projesinin Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3608 "İzmir İçmesuyu 2. Merhale İsale Hattı2. Kısım İnşaatı"nın Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3609 Hatay İli, Erzin İlçesinde Tesis Edilecek Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3610 Şırnak İli, Merkez İlçesinde Tesis Edilecek Şırnak Termik Santralının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3612 Antalya İli, Alanya İlçesinde Tesis Edilecek Gevne-Karapınar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3613 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2012/3613 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3616 Sosyal Sigortalar Kurumu (Devredilen) Tarafından Sağlık Bakanlığına Devredilen Taşınır, Taşınmaz ve Taşıtların Bedellerinin Hazine Tarafından Karşılanmasına Dair Karar

- 2012/3653 Bingöl İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- BAKANLIKLARA VE KALET ETME İŞLEMİ

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'in ve kalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın ve kalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2012/3526 Türkiye Milli Kavak Komisyonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3526 Türkiye Milli Kavak Komisyonu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- 2012/3540 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3540 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri