08 Eylül 2012 28405 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye'de Yapılacak Anadolu Şahini-2012 Tatbikat ısırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3565 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye'de Yapılacak Anadolu Şahini-2012 Tatbikat ısırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3678 Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3678 Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3263 Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı Tarafından İstanbul İlinde Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3512 İÇDAŞ Demir Çelik Fabrikası Gümrük Kapısının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2012/3514 Şırnak İli, Silopi İlçesinde Tesis Edilecek Silopi Termik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3527 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3533 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2012/3534 "Silvan I. Merhale (GAP) Projesi "Kapsamındaki Silvan Barajı İletim Kanalı2. Kısım (Silvan Tüneli) İnşaatının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3536 Antalya İli, Manavgat ve Serik İlçelerinde Tesis Edilecek Zincirli Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3537 Sivas ve Erzincan İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Çobanlı Hidroelektrik Santraline Ait Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3538 Bazı Yerlerin "Uygulama Alanı "olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2012/3539 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3548 Giresun İli, Dereli İlçesinde Tesis Edilecek Angutlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3549 Nevşehir İli, Merkez ve Gülşehir İlçelerinde Tesis Edilecek Tuzköy Hidroelektrik Santrali Projesini, Ulusal Elektrik Sistemine Bağlayacak Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3562 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2012/3572 Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarına Verilen Geliştirme Ödeneğinin 14/7/2013 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar

- 2012/3573 İstanbul İlinde Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar

- 2012/3574 Bazı Alanların Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar

- 2012/3579 Çankırı İli, Merkez ve Kızılırmak İlçelerinde Tesis Edilecek Tımarlı Hidroelektrik Santrali ile Çankırı TM-Bayan KÖK-Bayat KÖK-Çorum II TM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3595 Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıTaner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2012/3682 Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik- 2012/3682 Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik

- Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri