04 Eylül 2012 28401 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği- Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği

- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği- Karayolları Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım Yönetmeliği

- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/64)- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/64)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri