23 Ağustos 2012 28390 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Ağaçlandırma Yönetmeliği- Ağaçlandırma Yönetmeliği

GENELGELER

- Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi ile İlgili 2012/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi ile İlgili 2012/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili 2012/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele ile İlgili 2012/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (No: 2012/2)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri