22 Ağustos 2012 28389 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Aksaray Üniversitesi Tuz Gölü-Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bursa Orhangazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Melikşah Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm 2: İç Tesisatlar İçin İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşlilerden Oluşan Kablolar ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-2) (No: MSG-MS-2012/20)- Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm 2: İç Tesisatlar İçin İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşlilerden Oluşan Kablolar ile İlgili Tebliğ (TS IEC 60189-2) (No: MSG-MS-2012/20)

- Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri