18 Ağustos 2012 28388 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)- Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayın Yönetmeliği- Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

- Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik- Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

- Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği- Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği

- Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği- Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği

- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147)- Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147)

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

- Bursa Orhangazi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/4)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

- 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/65)

- 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/66)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/8/2012 Tarihli ve 2012/122 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri