11 Ağustos 2012 28381 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay 10. Dairesine Ait Karar- Danıştay 10. Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri