09 Ağustos 2012 28379 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Giresun Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrencilerinden Alınacak Harçlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Burs ve Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giriş, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ- Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri