07 Ağustos 2012 28377 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

- 2012/3469 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2012/3469 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

- 2012/3474 Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2012/3474 Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2012/3488 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2012/3488 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3489 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2012/3489 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/50)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/50)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/15)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/17)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/19)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/8/2012 Tarihli ve 2012/120 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri