05 Ağustos 2012 28375 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3233 Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Karar

- 2012/3425 Erzurum İli, Aziziye İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Aziziye Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3426 Amasya İlinde Tesis Edilecek Umutlu Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3428 Şanlıurfa Belediyesine Ait Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hatları Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3429 Adatepe Projesi Kapsamındaki Adatepe Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3432 Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Organlarının Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Karar

- 2012/3433 Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde Tesis Edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3434 İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Bulunan Bazı Alanların "Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3435 İzmir İli, Bayındır İlçesi Necati Uza, Yenice ve Hatay Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3436 İzmir İli, Torbalı İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Alanın "Çaybaşı Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3438 Kültür ve Turizm Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3441 Antalya İlinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3442 Uşak İli, Merkez İlçesi, Tabakhane Mevkiinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3443 Van İli, Merkez İlçesi, Şerefiye Mahallesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3444 Siirt İli, Baykan İlçesi, Ziyaret Beldesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3445 Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3446 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Erbaa Fen Bilimleri Enstitüsünün Adının Fen Bilimleri Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3447 İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İşletme Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3448 Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/3449 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3461 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

- 2012/3463 Siirt İli, Aydınlar İlçesindeki Tarihi Mücahit Camisi ve Şifa Kuyusu Çevresinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3466 Isparta İli, Sütçüler İlçesi ile Antalya İli, Manavgat İlçesinde Tesis Edilecek Kasımlar Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3467 Tokat İli, Almus İlçesinde Tesis Edilecek Suçatı I Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3468 Nevşehir İli, Gülşehir İlçesinde Tesis Edilecek Tuzköy Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3481 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

- 2012/3496 Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2012/3506 Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3507 İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesinde Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Milli Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik- Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

- Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gazikent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/1)- Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/1)

- 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri