28 Temmuz 2012 28367 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/45)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/45)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/46)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/46)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/47)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/47)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/7/2012 Tarihli ve 2012/109 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/7/2012 Tarihli ve 2012/110 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/7/2012 Tarihli ve 2012/112 Sayılı Kararı

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

DÜZELTME

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri