27 Temmuz 2012 28366 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (72/245/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (72/245/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

- Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği- Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Boğaziçi Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Pilotaj Yüksek Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/12)- SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/12)

- Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2012/58)- Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2012/58)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri