26 Temmuz 2012 28365 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmed Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-04)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-04)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/6 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/6 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/7 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/8 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/8 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/9 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/10 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/10 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/11 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/11 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Üçüncü Daire Kararı- Danıştay Üçüncü Daire Kararı

- Danıştay Onuncu Daire Kararı- Danıştay Onuncu Daire Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri