24 Temmuz 2012 28363 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

- Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/60)- Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/60)

- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri