19 Temmuz 2012 28358 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik- Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

- Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik- Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

- Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonlarına Dair Kriterler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2012-21)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/43)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/43)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/44)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/44)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/11)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/13)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/14)

- Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/27)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Harcama Esasları, Sıra No: 5) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Harcama Esasları, Sıra No: 5) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Özel Gider İndirimi, Sıra No: 13) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Özel Gider İndirimi, Sıra No: 13) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Yeni Türk Lirası İşlemleri, Sıra No: 21) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Yeni Türk Lirası İşlemleri, Sıra No: 21) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri