18 Temmuz 2012 28357 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Lojistiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Trafik Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 Tarihli ve 2012/104 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 Tarihli ve 2012/105 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2012 Tarihli ve 2012/106 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri