14 Temmuz 2012 28353 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/6/2012 Tarihli ve 348 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği- Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

- Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 25)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1 (Değişik İşler), K: 2012/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1 (Değişik İşler), K: 2012/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/2 (Değişik İşler), K: 2012/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/2 (Değişik İşler), K: 2012/3 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri